Folkehelse og Livsmestring

Psykisk helse er på vei inn i norsk læreplan for fullt. Høster 2019 startet flere skoler opp med det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring». Målet med dette temaet er å kunne gi god kompetanse som fremmer god fysisk, men like så viktig god psykisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. 

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Samtiden er forvirrende, og full av motsigelser. Iblant trenger vi hjelp fra helsevesenet, men noen ganger kan en bok sette i gang nye tankemønstre. 

På biblioteket har vi satt sammen et utvalg av aktuelle bøker innen dette temaet for ulike aldersgrupper. Med alt fra «Ørn» som handler om vennskap og utenforskap, til «På vei mot toppen» som handler om å drømme stort og om å vinne mot alle odds. 

Her er det noe for alle!

Kom innom å finn boka som passer for deg!